Start Vad är PCB
PCB
Vad är PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga kemikalier som orsakar svårartade skador hos djur och människor. Skadorna framträder främst på immunförsvar och arvsmassa och kan orsaka sterilitet och missbildningar hos foster.

PCB utgör ett omfattande problem i naturen, eftersom det är svårt att bryta ner. Det lagras i fettvävnader och följer med i näringskedjan. Vilket innebär att de levande varelser som befinner sig högt i näringskedjan är de som samlar mest giftiga ämnen i kroppen.

PCB har tidigare används som mjukgörande ämne i fogar och tätningsmaterial i bostadsbyggen. Nyanvändning av PCB i Sverige förbjöds 1973, men i många bostadshus från perioden 1956-1973 kan fortfarande höga halter av de farliga ämnena uppmätas. Idag har vi lagstiftning på att fastighetsägare ska åta sig att sanera och miljösäkra sina fastigheter. 
  KONTAKT

STS AB
Scandinavian Transformer Solutions AB Geijersgatan 36
S-216 18 Limhamn
Sweden

+46 (0) 40 685 91 10
info(@)stssweden.com
Swedish English