Swedish English
Start PCB i elkraftteknik
PCB i elkrafttekniskt material
PCB i elkrafttekniskt material

I elkrafttekniskt material används PCB som en tillsats för att höja flampunkten i olja och finns därför i en omfattande mängd industriella komponenter.

PCB i elkrafttekniskt material kan finnas i

  • Transformatorer
  • Värmeväxlare
  • Aggregat
  • Kablar med olja

De farliga kemikalierna har förödande konsekvenser för miljön om de läcker ut. Det är ett problem för bolag som därför behöver lägga kostsamma och tidskrävande resurser kring administration och logistik till tillgängliga depåer och destruktionsanläggningar.

PCB i olika komponenter
Miljöfarliga avfall i form av PCB finns globalt utspritt i länder där möjligheten för destruktion och deponering ofta är otillräcklig eller saknas helt. Det uppstår då ett starkt behov av att hitta vägar för att exportera dessa avfall till förbränningsanläggningar och depåer som uppfyller reglerade krav på miljösäkerhet. Dessa anläggningar finns idag främst i Norden och Västeuropa.

Helhetslösning
STS erbjuder en helhetslösning och övertar ansvaret för administration, licensansökningar och kontakten med internationella myndigheter och aktörer. Vi har ett gediget kontaktnät världen över och lång erfarenhet kring export, logistik, shipping, samt införskaffandet av bankgarantier inför omfattande exportaffärer.

Miljöcertifikat
Med rätt hantering kan den miljöfarliga oljan separeras från komponenter som i vissa fall kan återbrukas. Ansvarigt företag erhåller vid slutfört saneringsarbete ett miljöcertifikat och ett intyg till Naturvårdsverket för att de farliga avfallen är utplånade.

 
  KONTAKT

STS AB
Scandinavian Transformer Solutions AB Geijersgatan 36
S-216 18 Limhamn
Sweden

+46 (0) 40 685 91 10
info(@)stssweden.com