Swedish English
Start PCB i fastigheter
PCB i fastigheter
Miljöfarligt PCB i fastigheter

STS samarbetar med miljöaktörer och underleverantörer som länkar samman till en hel kedja inför hanteringen av PCB, från insamling till slutgiltig sanering.

Var finns PCB
PCB har tidigare används som mjukgörande ämne i fogar och tätningsmaterial i bostadsbyggen. Nyanvändning av PCB i Sverige förbjöds 1973, men i många bostadshus från perioden 1956-1973 kan fortfarande höga halter av de farliga ämnena uppmätas. Idag har vi lagstiftning på att fastighetsägare ska åta sig att sanera och miljösäkra sina fastigheter.

PCB i byggnader kan finnas i

  • fogmassor
  • golvmassor mellan betongelement
  • förseglingsmassa isolerrutor

Insamling av material med PCB
Vid en inventering identifieras var PCB-ämnen kan finnas, en provtagning görs och skickas iväg till laboratoriekontroll. Inventeringsarbetet dokumenteras enligt regelverk.

Vid rivning använder våra underleverantörer sig av microfilter och dimensionerade dammsugare. De skapar ett undertryck som fungerar likt en dammfälla på arbetsplatserna, allt enligt strikta säkerhetsrutiner.

Sanering
Farligt avfall i form av byggmaterial och markfundament forslas bort till reningsanläggningar där de renas eller förbränns. Renat naturmaterial kan återföras till sin ursprungliga plats.

Bekräftelse - certifikat
Efter att det farliga avfallet förintats erhåller företaget ett certifikat och Naturvårdsverket underrättas om att ålagt ansvar är fullbordat.


STS erbjuder ett helhetsansvar och administrativ rådgivning.


Fastighetsägares ansvar

Från den 1 mars 2007 finns en PCB-förordning (2007:19) som innebär att fastighetsägaren har ett omfattande ansvar att inventera och sanera PCB i sina byggnader samt lämna intyg och dokumentation till Miljönämnden. Carefully crafted fake breitling watches, innovation, rolex replica sale are labels; careful self-improvement, pioneers, the human spirit is rolex submariner replica. Tour of the site design using the latest 2014 global image in the modern city of the night sky, lit orange passionate personality. New image to the city, ocean, desert, sky background, the brand's iconic orange box hublot replica watches against the protagonist of the sfake breitling to open people's hearts symbolizing time ahead is to harness the city and in the wilderness, in good replica watches and difficult source of power.

Läs mer om reglerna på dessa sidor


Har fog- eller golvmassan hög PCB-halt, det vill säga över 500 mg/kg, måste den saneras, det vill säga tas bort. 
  KONTAKT

STS AB
Scandinavian Transformer Solutions AB Geijersgatan 36
S-216 18 Limhamn
Sweden

+46 (0) 40 685 91 10
info(@)stssweden.com