Swedish English
Helhetslösning för hantering av PCB

Scandinavian Transformer Solutions AB
(STS) arbetar nationellt och internationellt för att avlasta bolag som har ett behov av att hantera farligt avfall i form av PCB (polyklorerade bifenyler). Läs mer om det miljöfarliga ämnet PCB här.

Internationell räckvidd
STS arbetar fram en lösning för en säker och miljömässigt korrekt behandling av PCB-relaterade avfall. Avfallshanteringen blir ofta ett exportärende eftersom kvalificerade miljöstationer endast finns på ett fåtalplatser i världen. STS arbetar med flera underleverantörer och vi har erfarenhet av att hantera PCB-avfall från större delen av Europa, Nordafrika, Latinamerika och Sydamerika.

Modell
Helhetslösning
STS erbjuder helhetslösningar för PCB-hantering med avtal och licensansökningar, myndighetskontakter, regelverk, handel, logistisk och shipping. Vi arbetar med ett omfattande kontaktnät och finns alltid tillgängliga.

KONTAKT

STS AB
Scandinavian Transformer Solutions AB Geijersgatan 36
S-216 18 Limhamn
Sweden

+46 (0) 40 685 91 10
info(@)stssweden.com